Abelles, més que mel

L’abella és un insecte que té un paper molt important en el medi ambient, s’encarrega de la pol·linització de més d’una tercera part dels aliments que consumim. Sense elles desapareixeria un gran percentatge de les fruites i hortalisses, es reduiria la diversitat d’aliments i minvaria l’activitat agrícola, per això cal protegir-les de les amenaces humanes com la contaminació, els pesticides i els canvis dels usos de les terres que fa que es reduïsca el nombre d’abelles.

Aquesta exposició està formada per 20 fotografies de 30 x 45 cm.