Marroc amb veu de dona

Marroc amb veu de Dona, es una exposició fotogràfica, on el fotògraf Juan José Todolí ha volgut visibilizar el fenomen conegut com la feminització de la pobresa, pel nombre de dones que viuen per baix del llindar de pobresa, que ha anat augmentant en relació desproporcionada al d’homes. Amb l’objectiu de contribuir a visibilitzar el país veí i especialment els problemes de la dona, ha realitzat aquesta exposició, amb una visió que no pretén ser més que una mirada curiosa i admirada de la fortalesa de la dona