Merchandising RS

  • Disseny de fullets, díptics, tríptics flyers publicitaris sobre la
  • contaminació, medi ambient, Responsabilitat Social, Agenda 2030 i
  • ODS.
  • Llibrets informatius el reciclatge, reutilització i reduir.
  • Bolígrafs publicitaris.
  • Lones i cartells contra la contaminació.
  • Rollpus sobre medi ambient.