Programes i Cursos formatius presencials

  • Programa Formatiu “Inserció Dones Mercat Laboral” 30 hores.
  • Programa Formatiu “Alfabetització Digital” 30 hores.
  • Curs Formatiu Trastorns de la Conducta Alimentària 12 hores.
  • Curs Formatiu Diversitat i Educació Sexual (per adolescents) 12 hores.
  • Curs Formatiu Igualtat de gènere 6 hores.
  • Curs Formatiu atenció a les víctimes de violència de gènere 6 hores.
  • Curs Formatiu d’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe 6 hores.