Punts de sensibilització RS

Punt de Responsabilitat Social i conscienciació pel Medi Ambient.
En aquest punt, es tracta de sensibilitzar i conscienciar a la població en l’educació i el respecte pel medi ambient i creixement sostenible, garantint la responsabilitat de la ciutadania en aquests temes.